Privacy Policy

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

W trosce o Klientów firmy Gauer Fitness oraz pracując na Ich zaufanie, informujemy, jakie dane są gromadzone o użytkownikach korzystających z serwisu www.gauerfitness.com oraz do jakich celów są one wykorzystywane.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem strony i jedynym oraz wyłącznym administratorem danych osobowych jest: Gauer Fitness Tadeusz Gauer ul. Twarda 18, 01-105 Warszawa Tel. 665 465 835 office@gauerfitness.com

2. Polityka Prywatności – podstawa prawna.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy/współpracy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. Gauer Fitness to firma, która dokłada najwyższej staranności do ochrony prywatności. Wiemy, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na Danych Osobowych pozwoli Państwu zaufać nam i korzystać w pełni z naszych usług. Dlatego ustanowiliśmy Politykę Prywatności, w której dowiedzą się Państwo, jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest bez podawania danych osobowych.

Zanim skorzystasz z naszych usług, w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z naszych usług oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Gauer Fitness i wynikających z Polityki Prywatności. Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z naszej strony www. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w zakładce KONTAKT.

4. Wypełniając formularz kontaktowy, znajdujący się na naszej stronie internetowej, mogą Państwo dobrowolnie udostępnić informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail , numeru telefonu i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą.

5. W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas wysłania formularza kontaktowego lub e-maila, są wykorzystane wyłącznie do naszej dyspozycji – do kontaktu i odpowiedzi. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

6. W jaki sposób można aktualizować lub usunąć dane osobowe? W każdej chwili mogą Państwo wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe ( tzw. prawo do bycia zapomnianym - zgodnie z zapisami w artykule 17. RODO) – prosimy o kontakt w tej sprawie. Przypominamy, że danych zbieranych automatycznie, nie można zmienić lub usunąć. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji POLITYKI PRYWATNOŚCI. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad polityki prywatności.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Rodzaje danych, które zbieramy.

Nawet jeśli nie skorzystasz z formularza kontaktowego, automatycznie, odwiedzając naszą stronę www, zbierane są dane ( analogiczne jak w przypadku każdej innej odwiedzanej strony www – patrz polityka Cookies). Dostępne są takie dane, jak: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, oprogramowania, jak również informacje dotyczące wersji aplikacji, ustawień języka oraz tego, jakie strony wyświetliłeś. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możemy także zbierać dane identyfikujące Twoje urządzenie, jego ustawienia i cechy szczególne oraz dane dotyczące szerokości/długości geograficznej.

Kiedy komunikujesz się z nami przez formularz kontaktowy lub poprzez wysłanie do nas e-maila nasz system zapisuje, z jakiego urządzenia dokonano zgłoszenia, a także z jakiej strony nastąpiło przekierowanie ( polityka Cookies).

Jeśli dane te umożliwią zidentyfikowanie Ciebie jako osoby fizycznej, są one uważane za dane osobowe, których dotyczy to oświadczenie. Zawsze możesz wybrać, które dane osobowe chcesz nam dostarczać.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych możemy prosić Ciebie tylko o takie dane osobowe, które są konieczne do realizacji usługi, którą u nas zamówiłeś.

2. Rodzaj danych osobowych, które możliwe są do uzyskania, obejmują: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania. W każdym przypadku, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz możliwość podania nazwiska i imienia i przesłanie wiadomości. Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub adres, na życzenie oddzwonimy lub napiszemy do Ciebie, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, by pomóc Ci w realizacji ewentualnej naszej usługi. Nie są one przekazywane innym żadnym osobom trzecim, ani też wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób do celów reklamowych, marketingowych.

4. Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Potrzebujemy Twoich danych, aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje pytania. Udostępnienie Twoich danych pozwala nam udzielić pomocy, porady, sugestii, kiedy jej potrzebujesz, podczas naszej współpracy. Możemy wykorzystać Twoje dane kontaktowe, by wysłać Ci na adres e-mail informacje z naszą ofertą lub z dodatkowymi informacjami, które pomogą w jak najlepszej realizacji naszej współpracy. Możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, wiadomości SMS lub telefonicznie – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji. Możemy kontaktować się z Tobą z kilku powodów: - udzielenie odpowiedzi lub rozwiązanie kwestii zgłoszonych przez Ciebie, - doskonalić naszą ofertę i poprawiać jakość świadczonych usług. Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, a także w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa. Wykrywanie i przeciwdziałanie oszustwom: możemy wykorzystać Twoje dane do wykrywania i przeciwdziałania oszustwom lub innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom. Przy przetwarzaniu Twoich danych opisanych powyżej opieramy się na następujących podstawach prawnych: Wykonanie usługi: korzystanie z Twoich danych może okazać się konieczne do realizacji usługi, którą u nas zamówiłeś. Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najodpowiedniejszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do promowania naszych produktów i usług oraz treści na naszej stronie, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim? Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim. Zewnętrzni dostawcy usług: nie korzystamy z dostawców usług w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania lub innym organom rządowym w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Przechowywanie danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak będzie to konieczne, aby zrealizować naszą usługę w wybranym przez Ciebie terminie i zakresie, będziemy przestrzegać obowiązującego prawa (w tym dotyczącego przechowywania dokumentów). Wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe podlegają zapisom w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu ochrony danych osobowych? Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych. Korzystamy z odpowiednich systemów i procedur, aby ochronić dane osobowe, które nam udostępniasz. Wykorzystujemy również procedury bezpieczeństwa, jak również techniczne i fizyczne ograniczenia dotyczące dostępu do i korzystania z danych osobowych przechowywanych na serwerach. Dostęp do tych danych ma wyłącznie uprawniony personel w trakcie wykonywania swojej pracy. Jak możesz kontrolować swoje dane osobowe? Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany poniżej adres w zakładce KONTAKT. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”. Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej POLITYKI PRYWATNOŚCI. Napisz do nas wówczas e-mail lub wiadomość, korzystając z zakładki KONTAKT. Twoją prośbę przetworzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Możliwe są aktualizacje Polityki Prywatności. Od czasu do czasu możemy modyfikować nasze zasady dotyczące prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zgodnie z wymogami prawa. Zamieścimy również zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej. Sprawdzaj regularnie naszą stronę pod kątem publikowanych aktualizacji.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora Administrator – Gauer Fitness , prowadząca działalność pod adresem, ul. Kasprzaka 31a/91, 01-234 Warszawa: , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 671-177-59-39 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe. Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

§5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics Google AdWords Google+ Facebook Youtube

§6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§7 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§8 Zmiany w Polityce Cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.